Privacy en Cookie Statement

April 2018

De Groot Virtueel Business Management neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. De Groot Virtueel Business Management heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van De Groot Virtueel Business Management bij de verwerking van persoonsgegevens.


Verwerking persoonsgegevens door De Groot Virtueel Business Management

De Groot Virtueel Business Management kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van De Groot Virtueel Business Management bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. De Groot Virtueel Business Management kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: De Groot Virtueel Business Management gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt De Groot Virtueel Business Management de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de inspiratieblog van De Groot Virtueel Business Management. In de inspiratieblog zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van De Groot Virtueel Business Management en aanverwante zaken. Iedere inspiratieblog bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de inspiratieblog wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van De Groot Virtueel Business Management (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: De Groot Virtueel Business Management gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

De Groot Virtueel Business Management kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: De Groot Virtueel Business Management deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor De Groot Virtueel Business Management correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit De Groot Virtueel Business Management een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Groot Virtueel Business Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt De Groot Virtueel Business Management jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal De Groot Virtueel Business Management de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

De Groot Virtueel Business Management maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • De Groot Virtueel Business Management maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen De Groot Virtueel Business Management de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.
 • Met jouw toestemming plaatst De Groot Virtueel Business Management tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van De Groot Virtueel Business Management. Hierdoor kan De Groot Virtueel Business Management te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van De Groot Virtueel Business Management bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Op de Website staan cookies en pixels van Facebook. Deze registreren dat jij de Website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook advertenties van De Groot Virtueel Business Management worden weergegeven.
 • De Groot Virtueel Business Management maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt De Groot Virtueel Business Management inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan De Groot Virtueel Business Management de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. De Groot Virtueel Business Management heeft hier geen invloed op. De Groot Virtueel Business Management heeft Google geen toestemming gegeven om de via De Groot Virtueel Business Management verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. De Groot Virtueel Business Management draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De Groot Virtueel Business Management bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor De Groot Virtueel Business Management jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt De Groot Virtueel Business Management jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@degrootbusinessmanagement.nl. De Groot Virtueel Business Management zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

De Groot Virtueel Business Management neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Groot Virtueel Business Management heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door De Groot Virtueel Business Management of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door De Groot Virtueel Business Management verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met De Groot Virtueel Business Management via contact@degrootbusinessmanagement.nl

https://www.degrootbusinessmanagement.nl een website van De Groot Virtueel Business Management. De Groot Virtueel Business Management is als volgt te bereiken:

Adres: Swingmastate 12, 8925 LD Leeuwarden
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 61699209
Telefoon: 06-12378572
E-mailadres: contact@degrootbusinessmanagement.nl


Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Groot Virtueel Business Management, verzoekt De Groot Virtueel Business Management je om zo snel mogelijk contact met De Groot Virtueel Business Management op te nemen via contact@degrootbusinessmanagement.nl. De Groot Virtueel Business Management zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen

De Groot Virtueel Business Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.