In mijn vorige blog heb ik je 4 tips gegeven voor het inhuren van virtuele professionals. 4 tips die je helpen de ‘ongeschikte kandidaten’ eruit te filteren vanaf het eerste contactmoment dat je met hen hebt. En dat is vaak via de email. Maar wil je een teamlid werven dan begint het eigenlijk eerst bij jezelf. Oftewel je moet op voorhand helder hebben, WAT je wilt uitbesteden, WAAROM en onder welke voorWaarden. Pas dan kun je een goed selectieprofiel voor een nieuw teamlid opstellen. En deze stap wordt vaak overgeslagen of half gedaan omdat het ontbreekt aan tijd om hiervoor te gaan zitten of omdat de nood al zo hoog is dat je zo snel mogelijk iemand wilt aanhaken. Echter, is deze stap mega belangrijk wil je een succesvol team bouwen. Je wilt immers een beslissing nemen op basis van de juiste gegevens, op basis van wat jij wilt bereiken en wat jij belangrijk vindt. In dit blog deel ik een aantal vragen en tips met je die je voor jezelf helder moet hebben om een goed beeld te krijgen van wat je wilt gaan delegeren, met welk doel en onder welke voorwaarden. En daarbij ga je eigenlijk terug naar de basis.
Het is belangrijk dat teamleden zich kunnen vinden in de missie, de identiteit en waarden van jouw bedrijf.
Je wilt teamleden die zich betrokken voelen bij jouw bedrijf. Die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan het doel. Het is belangrijk dat teamleden zich kunnen vinden in de missie, de identiteit en waarden van jouw bedrijf. Dat zij zich bekommeren om het wel en wee van jouw bedrijf. Maar vooral precies weten wat er van hen verwacht wordt. Als je weet WAT je wilt bereiken en onder welke voorwaarden, dan is het vervolgens tijd om te bepalen HOE je daar gaat komen. Wat is jouw strategie? Welke doelen heb je geformuleerd? Je moet helder hebben voor welke specifieke resultaten een teamlid verantwoordelijk is, over welke kwaliteiten zij of hij moet beschikken om het doel te behalen. En we weten allemaal dat het schaap met vijf poten niet bestaat, dus die zoeken we dan ook niet. Stel realistische eisen. Zorg ervoor dat je een team krijgt dat elkaar versterkt en wat elkaar aanvult qua eigenschappen en kwaliteiten. Teamleden moeten hun werk doen vanuit de waarden van het bedrijf. Hoe zie jij die vertaalt naar de praktijk? Wat betekent dat voor het werk? Daarnaast is het ook belangrijk om helder te hebben vanuit welke locatie iemand moet werken, nationaal of internationaal gericht, regelmatige of onregelmatige tijden en met welke tools. Vergeet ook niet vooraf helder te hebben wat je budget is voor het inzetten van een teamlid en voor hoeveel uren je iemand per week/maand wilt inhuren.
Hieronder een aantal vragen om voor jezelf te onderzoeken en helder te beschrijven.
  • Missie
Wat is de missie van het bedrijf? Wat is het doel voor de korte termijn? Welk resultaat wordt verwacht van het nieuwe teamlid of wat wordt het doel van het nieuwe teamlid?
  • Identiteit
Om wat voor bedrijf gaat het? Wat is de rol van het bedrijf in de markt? Welke rollen worden door wie vervuld in het bedrijf? Welke rol gaat het nieuwe teamlid invullen?
  • Overtuigingen/waarden
Vanuit welke kernwaarden wordt gehandeld? Wat streef jij als ondernemer na? Wat wordt verwacht van het team? Welke regels zijn er?
  • Vaardigheden
Wat is de strategie om het doel te bereiken? Welke kennis, vaardigheden, ervaring en eigenschappen moet het teamlid hebben om het werk te kunnen doen?
  • Gedrag
Wat gaat het teamlid doen? Hoe en wanneer moet zij of hij handelen? Hoe moeten de kernwaarden van jouw bedrijf tot uiting komen in het werk en de houding van het teamlid?
  • Omgeving/context
Waar vinden werkzaamheden plaats, wanneer moeten die uitgevoerd worden, met wie heeft het teamlid contact (intern/extern), welke tools worden gebruikt, wat zijn voorwaarden en regels, per wanneer en voor hoeveel uur zal het teamlid ingehuurd worden.  
  Als je bovenstaande vragen voor jezelf hebt beantwoord, heb je als het ware in de basis al een werving- en selectieprofiel opgesteld. Tot zover deze tips. Neem ze mee in jouw proces om je virtuele team samen te stellen. Mocht je zelf nog aanvullende tips hebben, dan lees ik ze graag in de reacties hieronder. Ik wens je heel veel succes!